Co-Financing

Projekt I

AFINIA Mirosław Szmelter Łukasz Białecki Spółka Cywilna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie i wdrożenie nowego projektu wzorniczego znacząco udoskonalonego podblatowego pochłaniacza pyłu w firmie Afinia”

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa dzięki opracowaniu przy współpracy z projektantami nowego projektu wzorniczego podblatowego pochłaniacza pyłu powstającego w trakcie zabiegów pielęgnacji paznokci. Efektem projektu będzie wdrożenie do produkcji znacząco udoskonalonego pochłaniacza pyłu, o dodatkowych cechach i funkcjonalnościach, zmienionym kształcie i wielkości, innej technologii wykonania.

Dofinansowanie projektu z UE: 417 115,00 PLN

Wartość projektu brutto: 970 101,00 PLN

Projekt II

Tytuł projektu: Promocja produktu marki Afinia poprzez udział w branżowym programie promocji

Przedmiotem projektu jest udział Spółki AFINIA w branżowym programie promocji branży Kosmetyków w celu promowania Marki Polskiej Gospodarki oraz marki produktowej AFINIA, która ma szansę stać się rozpoznawalną przez klientów zagranicznych. Promocja skierowana jest na perspektywiczny rynek Ukrainy.

Zakres projektu pozostaje zgodny z zakresem działań promocyjnych określonych w Programie promocji branży kosmetyków. Wnioskodawca zaplanował udział w czterech działaniach targowych i dwóch misjach gospodarczych.

Planowane efekty

Spodziewane efekty, to podpisanie zagranicznych kontaktów handlowych, zwiększenie przychodów ze sprzedaży nowego produktu: pochłaniacza pyłu. Efekty te zostaną wykorzystane w działalności przedsiębiorstwa AFINIA, pozwolą na dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 316 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 268 600,00 PLN

Projekt III

Tytuł projektu: Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji nowego pochłaniacza pyłu powstającego w trakcie zabiegów pielęgnacyjnych stóp

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie profesjonalnego procesu wzorniczego i wdrożenie w jego wyniku do produkcji nowego produktu – pochłaniacza pyłu do montażu na podłodze, służącego do pochłaniania i filtrowania pyłu powstającego w trakcie zabiegów pielęgnacyjnych stóp. Rezultaty projektu zostaną wykorzystane w działalności Wnioskodawcy i pozwolą na rozwój firmy.

Spodziewane efekty to wdrożenie jednego projektu wzorniczego nowego produktu, rozpoczęcie współpracy z profesjonalnymi projektantami, co pozwoli na lepsze wykorzystanie posiadanie przez Spółkę potencjału, wzbogacenie jej oferty i zaoferowanie nowych produktów.

Wartość projektu: 1 595 310,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 782 450,00 PLN

Newsletter - My Afinia

Stay up to date. Sign up and access Afinia's news and exclusive product offers.

We respect your privacy.
You can unsubscribe at any time.

Email
Call Us phone
chat