Rekomendacja dla produktu Pochłaniacz pyłu NDC 1000

Zabiegi manikiur i pedikiur kosmetycznego obejmują skrócenie, opiłowanie paznokcia, usunięcie skórek oraz nadanie koloru płytce paznokciowej. Manikiurzystki i pedikiurzystki narażone są na inhalację pyłów paznokci, które powstają podczas ich szlifowania i piłowania, szczególnie
z zastosowaniem urządzeń mechanicznych. Ze względu na niewielki rozmiar cząstki tych pyłów mają zdolność przenikania do oskrzelików i pęcherzyków płucnych, nierzadko będąc również nośnikiem materiału zakaźnego.

W skład paznokcia akrylowego lub żelowego poddawanego obróbce piłowania wchodzą: żywice syntetyczne tosylamido-formaldehydowe, akrylowe, winylowe, poliestrowe, poliamidowe, alkilowe, arylo-alkilosulfonylo-uretanowe, tosylamido-epoksydowe, plastyfikatory, barwniki organiczne lub nieorganiczne (tlenki metali), składniki nadające perłowy efekt (guanina, mika), kryjące (dwutlenek tytanu i tlenochlorek bizmutu), monomery i oligomery akrylowe (np. metakrylany, akrylany uretanowe, dimetakrylany, triakrylany, tetraakrylany), estry akrylowe, fotoinicjator, benzofenon.

Ponadto manikiurzystki, a zwłaszcza pedikiurzystki zatrudnione w gabinetach podologicznych, aktywnie uczestniczą w pielęgnacji i leczeniu paznokci zmienionych chorobowo,
co wiąże się nieodłącznie z kontaktem z materiałem biologicznym, potencjalnie zakaźnym.
Do przeniesienia zakażenia bakteryjnego, wirusowego lub grzybiczego może dochodzić przez kontakt bezpośredni lub za pośrednictwem stosowanych narzędzi. Istotne znaczenie należy przypisać również powietrznopochodnej ekspozycji na czynniki biologiczne w postaci bioaerozoli (układ składający się
z powietrza, obecnych w nim mikroorganizmów i innych cząstek).

Badanie powietrza w salonach podiatrycznych oraz analiza pyłów powstających podczas szlifowania paznokci wykazały obecność bakterii (w tym różnych gatunków gronkowców, paciorkowców, mikrokoków, Bacillus sp.) oraz grzybów (wśród nich pleśni, grzybów drożdżopodobnych i dermatofitów). Ponadto dochodzi do ich kontaktu ze spojówkami.

Efektem narażenia zawodowego na substancje lotne i pyły paznokciowe są reakcje
z podrażnienia w obrębie spojówek, skóry oraz błony śluzowej jamy ustnej, nosa i gardła. U ok. 32% występują schorzenia układu oddechowego – najczęściej jest to astma, poza tym zapalenie zatok przynosowych, nawracające infekcje dróg oddechowych, przewlekły kaszel, podrażnienie błon śluzowych nosa i zapalenie oskrzeli.

Ekspozycja na te związki, w większości o wysokiej lotności, jest trudna do wyeliminowania
w pomieszczeniach salonów kosmetycznych, o często niewystarczającej wentylacji. Zastosowanie
Pochłaniacza pyłu NDC 1000 firmy AFINIA eliminuje w znacznym stopniu narażenie na wdychanie szkodliwych cząstek nie tylko przez pracowników salonów kosmetycznych (wg doniesień szacuje się, iż kosmetyczka inhaluje rocznie ok. 4 kg szkodliwego pyłu), jak i samych klientek.

Dlatego też rekomenduję produkt Pochłaniacz pyłu NDC 1000 firmy AFINIA jako urządzenie eliminujące narażenie na inhalację pyłu powstającego podczas obróbki paznokci
i jednocześnie zapobiegającemu rozwojowi chorób związanych z tym narażeniem.

lek. Marta Pilaczyńska-Cemel

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc